AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fsprawozdanie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-06-2020Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie

za 2019 rok

 A. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

GBP w Korczynie jest samorządową instytucją  kultury.

Struktura jednostki:

- biblioteka gminna w Korczynie, w skład której wchodzi Oddział dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia, połączona z Czytelnią Internetową,  Kącik dla Dzieci oraz Sala Wystaw,

- filia biblioteczna w  Komborni, z wyodrębnioną Wypożyczalnią dla dorosłych i dzieci, Czytelnią z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz Kącikiem Malucha

 

B. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjnej  oraz kulturalnej i oświatowej mającej na celu promocję książki i czytelnictwa.

 

I. ZBIORY  

1. Książki

Stan księgozbioru na koniec 2019 r.

-  Ogółem – 33 928 woluminów, w tym:

- GBP w Korczynie – 22 154 wol.

 • Oddział dla Dorosłych –  13 726 wol.
 • Oddział dla Dzieci – 8 428  wol.

-  Filia w Komborni – 11 774 wol.

Wpływy książek w GBP w 2019 r. :   

- Ogółem – 868 wol., w tym :

 • 559 wol. – ze środków budżetowych
 • 264 wol. - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- GBP  w Korczynie  - 658  wol.                                                                                                                         

 • Oddział dla Dorosłych – 372 wol.
 • Oddział dla Dzieci   - 286 wol.

-Filia w Komborni   - 210 wol.

2. Audiobooki

Stan na koniec 2019 r 

 - GBP  w Korczynie – 168 szt.

 • Oddział dla Dorosłych – 123 szt.
 • Oddział dla Dzieci – 45 szt.

Wpływy audiobooków w GBP w 2019 r. :   

- GBP  w Korczynie  - 40 szt..

 • 8  szt.. – ze środków budżetowych
 • 32  szt. - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Oddział dla Dorosłych - 27 szt.

- Oddział dla Dzieci   - 13 szt.

Książki oraz audiobooki zakupiono z własnych środków budżetowych - 12 496,90 zł (12 296,35  - książki, 200,55audiobooki),  oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 6 300 zł.( 5 659,50 – książki, 640,50 – audiobooki).

Biblioteka otrzymała także 45 książek w formie daru.

3. Czasopisma

Prenumerata prasy w 2019 r :

- Ogółem – 24 tytuły

 • GBP w Korczynie – 16 tytułów (w tym 3 czasopisma dla dzieci i młodzieży)
 • Filia w Komborni – 8 tytułów ( w tym 2 czasopisma dla dzieci i  młodzieży)

II. CZYTELNICY  I  CZYTELNICTWO

1. Czytelnicy

Z bibliotek korzystają czytelnicy z terenu Gminy Korczyna oraz okolicznych miejscowości.

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2019r.

- Ogółem – 1548 w tym:

- GBP w Korczynie - 1291

 • Oddział dla Dorosłych – 678
  •    Oddział dla Dzieci - 613

- Filia w Komborni   - 257

Podział czytelników ze względu na wiek:

 • do 5 lat – 104
 • 6-12 lat - 433
 • 13-15 lat – 192
 • 16-19 lat – 163
 • 20-24 lata - 52
 • 25-44 lata – 269
 • 45-60 lat – 203
 • pow. 60 lat – 132

Podział czytelników według zajęcia:

 • osoby uczące się – 780
 • osoby pracujące – 382
 • pozostałe – 386

2. Wypożyczalnia

Liczba odwiedzin w wypożyczalni

- Ogółem – 13 075

 • Oddział dla Dorosłych – 6 897
 • Oddział dla Dzieci – 3 971
 • Filia w Komborni – 2 207

Wypożyczenia książek na zewnątrz:

-  Ogółem – 23 677 wol., w tym:

- GBP w Korczynie – 19 752 wol.

 • Oddział dla Dorosłych – 13 044 wol.
 • Oddział dla Dzieci – 6 708 wol.

- Filia w Komborni – 3 925 wol.

Podział wypożyczeń książek ze względu na rodzaj literatury:

- Literatura piękna dla dorosłych- 13 266 wol.

-Literatura piękna dla dzieci – 8 632 wol.

-Literatura niebeletrystyczna – 1 779 wol.

Wypożyczenia czasopism :

Ogółem : 1 067

- GBP w Korczynie -  860

 • Oddział dla Dorosłych – 814
 • Oddział dla Dzieci – 46

-  Filia w Komborni – 207

Wypożyczenia audiobooków :

- GBP w Korczynie –  209 szt.

 • Oddział dla Dorosłych – 160 szt.
 • Oddział dla Dzieci       - 49 szt.
3.Czytelnia. Udostępnianie prezencyjne

W czytelni w bibliotece głównej oraz w Filii w Komborni czytelnicy mogą korzystać   z księgozbioru podręcznego, bieżących czasopism, stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, jest także możliwość bezpłatnego drukowania. Zorganizowany jest także kącik telewizyjny.

Liczba odwiedzin w czytelni:

- Ogółem- 11 549

 •  GBP w Korczynie – 9 754
 •  Filia w Komborni – 1 795

Liczba wypożyczeń prezencyjnych:

 • Książek:

- Ogółem – 286

 • GBP w Korczynie – 80
 • Filia w Komborni – 206
 • Czasopism:

 - Ogółem – 176

 • GBP w Korczynie – 43
 • Filia w Komborni – 133

Liczba udzielonych informacji

- Ogółem – 1 035

 • GBP w Korczynie – 771
 • Filia w Komborni -  264

Liczba osób korzystających z Internetu

- Ogółem – 502

 • GBP w Korczynie – 282
 • Filia w Komborni -  220

W holu biblioteki obok Oddziału dla Dzieci funkcjonuje także Kącik Malucha, gdzie najmłodsze dzieci mogą się bawić, układać puzzle, klocki, malować, poznawać literki, rozwiązywać rebusy itp.

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

GBP  w Korczynie oraz Filia w Komborni prowadzi także działania edukacyjno- kulturalne, mające na celu promocję kultury oraz rozwijanie świadomości czytelniczej szczególnie dzieci i młodzieży. Biblioteka organizuje spotkania, konkursy dla dzieci  i młodzieży, zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, przygotowuje wystawy oraz bierze udział w akcjach edukacyjnych.

Najważniejsze działania o charakterze kulturalno – oświatowym przeprowadzone

w 2019 roku :


1.Konkursy

GBP w Korczynie:

 • - „Wielkanocne rozmaitości” –wielkanocny konkurs plastyczny dla przedszkolaków                  i uczniów klas „0”
 •  „Konkurs poezji Jana Zycha” – konkurs recytatorski poezji Jana Zycha, którego  współorganizatorem jest biblioteka
 • “Do dzieła” - cykl konkursów plastycznych rozwijających zdolność twórczego myślenia –  XI edycja pt. „Pani Jesień”- gminny konkurs plastyczny dla klas I – III.
 • -„Świąteczna ozdoba na choinkę”- gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków                           i uczniów kl.0

   Filia w Komborni

 • Przyjaciele ze Stumilowego Lasu” - konkurs dla uczniów z klas I-III
 • „Dokąd tupta nocą jeż” – konkurs dla przedszkolaków oraz uczniów kl. „0

2.Cykle

GBP w Korczynie

 • Zachowajmy tradycje Karnawał, czyli staropolskie zapusty, Popielec, czyli pierwszy dzień Wielkiego Postu, Wielkanoc, czyli pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca, Sobótkowe wróżby i Świętojańskie wianki, Dożynki, czyli dziękczynienie za plony, Listopadowe dni zadumy, Wigilia i Boże Narodzenie, czyli dni oczekiwania i radości
 • Patroni naszych ulicbp. Józef Sebastian Pelczar, Jan Szczepanik, Aleksander Fredro, Stanisław Pigoń, gen. Stanisław Szeptycki,

Filia w Komborni

 • Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” – korzystanie z Internetu, dyskusje o książkach, poszukiwanie pozycji związanych z zainteresowaniami małych czytelników
 • „Łamigłówki Mądrej Główki” – zabawy literackie i umysłowe: szachy, warcaby, krzyżówki, rebusy, łamigłówki
 • „Kolorowe ESY-FLORESY w Bibliotece”- zajęcia plastyczne dla dzieci: malowanie kredkami, farbami, wycinanie, wyklejanie, lepienie plasteliną

3.Wystawy

GBP w Korczynie

Sala Wystawwystawy mające na celu promocję lokalnych twórców i kolekcjonerów, a także wystawy okolicznościowe i pokonkursowe prac dzieci z terenu gminy

 • „Korczyna naszych przodków”- zebrał i opracował Tomasz Okoniewski – wystawa fotograficzna
 •  „Wielkanocne rozmaitości” wystawa pokonkursowa prac przedszkolaków i uczniów kl. 0 z terenu gminy
 • „Wspomnienia” – wystawa malarstwa – Jadwiga Solecka
 • „Artysta przełomu wieków” - Stanisław Jakubczyk – wystawa malarstwa, projekcje filmów o autorze
 •  „Co nam w duszy gra” – wystawa Uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Korczynie
 • „Pani Jesień” wystawa pokonkursowa uczniów kl. I –III ze szkół podstawowych z terenu gminy
 • „Świąteczna ozdoba na choinkę” - wystawa pokonkursowa prac przedszkolaków i uczniów  kl. 0 z terenu gminy

Filia w Komborni

 • „Haftem malowane”  - Urszula Urban– wystawa obrazów haftowanych
 • „Anioły, aniołki…”  - Urszula Wojtoń – wystawa kolekcjonerska

 

 1. Ferie i wakacje w bibliotece

GBP w Korczynie

 • Kreatywne zabawy

             - „Planszówki” gry planszowe dla dzieci i młodzieży

             - „Puzzle, domino, memo” – układanki o różnym stopniu trudności

             - „Gry zręcznościowe i umysłowe” – bierki, pchełki, piłkarzyki, …

 

Filia w Komborni

 • „Ferie z Biblioteką”

- „Sporty zimowe” – malowanie, wyklejanie obrazków, które później ozdobią Bibliotekę

- Rozwiązywanie zagadek – zagadki logiczne, podchwytliwe, zimowe….

- „Dla każdego coś ciekawego” –oglądanie bajek, korzystanie z Internetu, układanie puzzli, gry planszowe, szachy warcaby

 

5. Spotkania i lekcje biblioteczne

GBP w Korczynie

 • Przedszkolaki w bibliotece                                                                                                                Jak co roku biblioteka organizowała spotkania dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy                                                                                                    Naszą placówkę odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Korczynie oraz                        z Przedszkola Sióstr Służebniczek  w Korczynie. Najmłodsze dzieci mogły zapoznać się                            z pracą biblioteki, zasadami zapisu do placówki i korzystania z książek a także obejrzeć księgozbiór oraz prezentowane w bibliotece wystawy. Po części edukacyjnej dla dzieci organizowane były zajęcia łączące zabawę z nauką, z wykorzystaniem tabletów oraz telewizji 3D.
 • Pasowanie na czytelnika

11 grudnia  w Zespole Szkół w Korczynie odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika   wszystkich przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Korczynie. Dzieci zaprezentowały okolicznościowy program nawiązujący do książek i czytelnictwa,  następnie złożyły przyrzeczenie i zostały uroczyście pasowane na czytelnika.

 

 • Spotkania dla seniorów

           W 2019 r. biblioteka kontynuowała współpracę z uczestnikami Domu Dziennej Pomocy „Senior Wigor” w Korczynie. Pensjonariusze często odwiedzali bibliotekę, oglądali wystawy, uczestniczyli w projekcjach okolicznościowych filmów, spędzali czas w czytelni. Także aktywnie włączali się w życie biblioteki, prezentując swoje prace na  wystawach organizowanych w Sali Wystaw GBP.

 

 • Edukacja biblioteczna 

Przez cały rok prowadzone były zajęcia edukacyjne dotyczące korzystania z biblioteki. Skierowane były zarówno do osób indywidualnych jak i grup.Ich tematyka oraz zakres dostosowywany był do wieku oraz potrzeb osób zainteresowanych. Uczestnicy poznawali nie tylko zasady funkcjonowania biblioteki, elektroniczny system wypożyczeń, ofertę biblioteki, ale także uczestniczyli w zajęciach kulturalno-edukacyjnych proponowanych przez bibliotekę.

 

Filia w Komborni

 • Wakacyjne fotografie
  Zwiedzanie biblioteki przez chętne dzieci, połączone z wykonywaniem zabawnych zdjęć podczas których dzieci mogły "zamienić się" w konika morskiego.

 

 • Spotkania z dziećmi

            W okresie przedświątecznym organizowane były spotkania dla uczniów. Dzieci mogły  zobaczyć  na czym polega praca bibliotekarza, poznać rodzaje literatury. Spotkania  połączone były z głośnym czytaniem listu od Świętego Mikołaja oraz rozwiązywaniemzadań i zagadek, o tematyce świątecznej, pozostawionych w tym liście. Dzieci wykonywały także prace plastyczne w formie choinki.

 

 

6.Tydzień Bibliotek

   Tradycyjnie, jak co roku, biblioteka wzięła udział w tygodniu poświęconym bibliotekom.

 Program Tygodnia Bibliotek

    GBP w Korczynie

 •  „Książki mają swoją historię” – wystawa
 • „Biblioteka wczoraj i dziś”  - lekcje biblioteczne
 • „To się u nas czyta”- książki polecane przez czytelników
 • „Książka za książkę” – nieodpłatne przekazywanie książek innym czytelnikom
 • „Amnestia dla spóźnialskich i zabieganych”- amnestia dla czytelników przetrzymujących książki ( przez cały maj)
 • „Dla tych co nas nie znają”

- plakaty zachęcające do korzystania z biblioteki,

- informacje na stronie internetowej

 • „Moja zakładka do książki”– wystawa

 

Filia w Komborni

 • Zaplecze biblioteki – możliwość zapoznania się z codzienną pracą bibliotekarza
 • Bajkowi ulubieńcy –kolorowanie ulubionych postaci bajkowych, okolicznościowa

wystawka dziecięcych prac

 • To lubimy, to czytamy – ulubione książki naszych czytelników
 • Nowości, nowości, nowości – wystawa zakupionych nowości
 • Poczytaj mi mamo – zachęcanie do zapisywania do biblioteki dzieci

7.Wystawki, gazetki

W GBP w Korczynie oraz w Filii w Komborni przygotowywane były przez cały rok okolicznościowe gazetki i wystawki przypominające o ważnych okazjach i wydarzeniach kulturalnych i literackich.

IV. PROMOCJA BIBLIOTEKI

 1. Prowadzenie strony internetowej biblioteki.
 2. Plakaty dotyczące działalności biblioteki, ulotki i zakładki informacyjne.
 3. Artykuły informacyjne w gminnej gazecie „Prządki”: „Propozycje na…”, „Biblioteka poleca”, artykuły dotyczące spotkań, konkursów itp.
 4. Promocja wystaw z cyklu „Nasze pasje”, prezentacja twórców, plakaty.
 5. Stała współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy oraz bibliotekami z terenu powiatu.

V.  INFORMACJE DODATKOWE

 1. 1.     Mak + 

W 2019 roku prowadzone było stałe uzupełnianie bazy książek, audiobooków i czasopism                 w systemie Mak+ . Wśród czytelników prowadzona była akcja edukacyjna dotycząca korzyści płynących z aktywnego korzystania z systemu  MAK+: korzystania z elektronicznego katalogu na stronie http://szukamksiążki.pl, zdalnej rezerwacji książek, sprawdzania stanu konta, korzystania z funkcji przypomnień o terminie zwrotu, śledzenia statusu zamówień.   

 1. 2.    Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - "Zakup   nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha  w Korczynie w 2019 r. już kolejny raz złożyła   wniosek i uzyskała wsparcie finansowe na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1- "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest wieloletnim programem na lata 2016-2020 uchwalonym przez Radę Ministrów. W ramach dotacji celowej nasza biblioteka otrzymała środki w wysokości 6.300,00 złotych, za które zakupiono 264 książki oraz 32 audiobooki.


2.Mała Książka – Wielki Człowiek

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki 

Nasza biblioteka złożyła wniosek i została zakwalifikowana do kolejnej odsłony projektu kierowanego tym razem do szerszej grupy dzieci. W ubiegłym roku w akcji mogły wziąć udział trzylatki oraz ich rodzice, tym razem program adresowany był do dzieci w wieku 3-6 lat.  

W wyprawce dzieci otrzymały oprócz książki „Pierwsze czytanki dla..” także Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek oraz  broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. Akcja w naszej bibliotece cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 111 dzieci 20 z nich otrzymało dyplomy i nagrody od biblioteki za systematyczne odwiedzanie biblioteki i zebranie 10 naklejek.

3.Szkolenia

W 2019 r. pracownicy biblioteki gminnej i filii brali udział w cyklu bezpłatnych szkoleń z Programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”  realizowanych przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w ramach projekt pt. „Biblioteka inspiruje”: „Pokolenie „Z” w bibliotece- metody pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń”, „Czytniki e-book-ów w bibliotece – nowe wyzwania, nowe możliwości”, „Wizerunek pracowników = wizerunek instytucji”, „Biblioterapia w pracy z czytelnikiem”, „Technologiczne inspiracje w pracy z dziećmi – jak to robią we Lwowie”

Bibliotekarze przez cały rok brali także udział w licznych szkoleniach tradycyjnych oraz webinariach dotyczących działalności podstawowej oraz nowych rozwiązań z zakresu MAK+ .

Podziel się: