AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fhistoria-biblioteki&chs=350x350&chld=L|4

Historia biblioteki

Historia biblioteki

Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych w pełnym wymiarze został zrealizowany  po ukazaniu się 17 kwietnia 1946 r. Dekretu „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”, który określał zadania, strukturę i podstawy finansowe bibliotek powszechnych. Biblioteka korczyńska powstała z kilkuletnim opóźnieniem w stosunku do pozostałej części regionu. Na podstawie pierwszego wpisu do inwentarza wnioskujemy, że została utworzona 1949 r. Początkowo istniała  pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna, a swoją siedzibę miała w korczyńskim rynku, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Urząd Pocztowy. Biblioteka nie posiadała czytelni a jej księgozbiór ograniczał się tylko do kilku regałów z książkami. 
W tym czasie powstały punkty biblioteczne w Czarnorzekach, Krościenku Wyżnym, Iskrzyni, Komborni, Woli Komborskiej, Węglówce, Krasnej oraz Korczynie ( w Spornem). Pracowali w nich społecznie oddani czytelnictwu ludzie. Punkty biblioteczne mieściły się najczęściej w mieszkaniach prywatnych. Lokale te często były ciasne, niedostatecznie ogrzewane i znacznie oddalone od „centrum wsi” oraz szkół, co było przyczyną zmiennych statystyk czytelniczch. Zarówno praca biblioteki jak i punktów bibliotecznych przebiegała słabo. Głównym powodem tego był brak elektryczności we wszystkich wsiach, a czytanie przy lampie naftowej nie zawsze sprawiało ludziom aż tyle przyjemności.
Biblioteka w pierwszych latach funkcjonowania przeżywała duże trudności związane z prowadzeniem placówki, do których należały m.in. ubogi księgozbiór oraz problemy ze znalezieniem odpowiedniej obsady personalnej.
Ważną pozycję w pracy biblioteki zajmowało w tym okresie upowszechnianie książki. Wykonywano liczne wystawy nowości książkowych oraz wystawy tematyczne, tworzono gazetki okolicznościowe, hasła, zestawienia bibliograficzne, spotkania zespołów czytelniczych z głośnym czytaniem.
W miarę powiększania się księgozbioru zaczęto zastanawiać się nad zmianą lokalu by ostatecznie przenieść bibliotekę do budynku, gdzie obecnie mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Biblioteka powiększyła znacznie swój metraż, co pozwoliło na to aby oprócz prowadzenia wypożyczeń na zewnątrz udostępniano zbiory na miejscu, wyświetlano  bajki dla dzieci.
W roku 1958 (pierwszy wpis do inwentarza 26.09.1958) na podstawie Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komborni powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Komborni. Biblioteka mieściła się w budynku, w którym obecnie mieści się „Sołtysówka” oraz sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Komborni. Zajmowała ona jedno pomieszczenie o powierzchni 46 m², w którym mieściła się wypożyczalnia i czytelnia.
Lata 70-te przyniosły Bibliotekom pewne zmiany organizacyjno-prawne. Rok 1972 był ostatnim okresem , kiedy istniały Gromadzkie Biblioteki Publiczne. Od roku 1973 istniała Biblioteka Publiczna Gminy Korczyna (4 punkty biblioteczne)  Wiejska Biblioteka Publiczna w Komborni (2 punkty biblioteczne), oraz Wiejska Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym (2 punkty biblioteczne). Od 1975r. w wyniku reformy administracyjnej kraju, dotychczasowa Biblioteka Publiczna Gminy Korczyna stała się Gminną Biblioteką Publiczną w Korczynie, zaś Wiejskie Biblioteki w Komborni i Krościenku Wyżnym, stały się podległymi filiami GBP w Korczynie.
W latach 80-tych Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie kolejny raz zmieniła swoją siedzibę. Tym razem księgozbiory zostały przeniesione do dworku Szeptyckich, mieszczącego się przy ul. Spółdzielczej 20 w Korczynie. Zmiana lokalu wpłynęła bardzo korzystnie na rozwój biblioteki. W roku 1989 powstał Oddział dla Dzieci.  Z księgozbioru zgromadzonego do tej pory w bibliotece wydzielono książki przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
Od 2 grudnia 2004 r Filia GBP w Komborni dostała nowy lokal. Mieści się teraz w jednym budynku razem z Ośrodkiem Zdrowia .
Od czerwca 2009 r GBP w Korczynie ma swoja siedzibę w korczyńskim rynku. Nowy lokal jest większy, estetyczny dostosowany do potrzeb i oczekiwań czytelników.

W 2014 r. GBP w Korczynie zyskała patrona. Uchwałą Rady Gminy Korczyna z dnia 18 lipca 2014r Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie zostało nadane imię poety pochodzącego z Korczyny - Jana Zycha.

Podziel się: