AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fuslugi&chs=350x350&chld=L|4

Usługi

Usługi:

- wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz,

- wypożyczanie książek i czopism na miejscu,

- informacja o zbiorach - katalog elektroniczny, dostępny pod adresem http://szukamksiążki.pl,

- elektroniczna rezerwacja książek poprzez system MAK+,

- elektroniczne powiadamianie o terminie zwrotu książek,

- bezpłatny dostęp do Internetu

- usługi drukowania.

Podziel się: