AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fprogram-rozwoju-bibliotek&chs=350x350&chld=L|4

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

W 2010 r nasza biblioteka rozpoczęła realizację zobowiązań wynikających z udziału       w  pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Jest to program ogólnopolski realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Melindy Gates. W ramach programu pracownicy biblioteki uczestniczyli w cyklu szkoleń z zakresu planowania pracy biblioteki oraz szkoleniach informatycznych. Ponadto filia w Komborni otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. W 2011 roku kontynuowane były szkolenia specjalistyczne. Pracownicy uczestniczyli także w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Wiodącą mających na celu doskonalenie warsztatu pracy bibliotekarza.

Podziel się: