AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fbiblioteka&chs=350x350&chld=L|4

Biblioteka +

Biblioteka +

Biblioteka bierze udział w programie ministerialnym Biblioteka +   realizowanym przez Instytut Książki. Celem programu jest zwiększenie roli bibliotek w środowisku lokalnym poprzez szkolenia bibliotekarzy, ułatwianie dostępu do Internetu oraz stworzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu komputerowego MAK +. W 2011 r. w bibliotece został zainstalowany Program Biblioteczny MAK +. Od maja w GBP w Korczynie oraz w Filii w Komborni rozpoczęliśmy tworzenie elektronicznej bazy książek. Bibliotekarze uczestniczyli także w szkoleniach dotyczących obsługi programu.

 

Podziel się: