AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fgbp-kontakt&chs=350x350&chld=L|4

GBP Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie

ul. Rynek 14

38-420 Korczyna

tel./fax 13 43-541-73

e-mail: gbp.korczyna@interia.pl

CZYNNE:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00

środa 8.00 – 17.00

 

Filia w Komborni

Kombornia 53

38-420 Korczyna

tel.13 42-236-76

e-maili: gbp.kombornia@op.pl

CZYNNE:

poniedziałek, środa, piątek 13.00 – 17.00

wtorek, czwartek 11.00-15.00


Inspektor ochrony danych: 
Patrycja Kaczmarczyk-Hap 

 

Podziel się: