AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fakademia-orange-dla-bibliotek-4&chs=350x350&chld=L|4

Akademia Orange dla Bibliotek

 Program Akademia Orange dla Bibliotek

Od 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha  w Korczynie uczestniczy programie „Orange dla Bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange. Program adresowany jest do bibliotek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak,  by  biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

 Nasza biblioteka otrzymała dotacje finansowe w kwotach:

- 2010 r. – 1.193,25 zł

- 2011 r.- 1.702,30 zł,

- 2012 r. (do lipca) – 834,23 zł

- sierpień 2012 - grudzień 2013 - 1 454,26 zł,

- 2014 r. – 868,02 zł

- 2015r. - (do lipca) 487,85

Została ona przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu oraz opłatę abonamentową za użytkowanie liveboxa, dzięki któremu czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Podziel się: