AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fpatron&chs=350x350&chld=L|4

Patron

Jan Zych urodził się w Korczynie ( Łazy), 27 grudnia 1931 roku. Jako pierwsze dziecko w licznej rodzinie średniozamożnego rolnika. Jego rodzeństwo to: Kazimierz, Franciszek, Maria, Stanisław, Bronisława, Feliks        i Marian. Dzieciństwo Zycha przypadało na ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Korczynie, podjął dalsze kształcenie LO w Krośnie. Po maturze rozpoczął edukację na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował filologię polską, a później południowosłowiańską. Posiadł głęboką znajomość języków obcych i kultur z nimi związanych. Dokonywał przekładów literatury i poezji z rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego, serbskochorwackiego, czeskiego, macedońskiego, bułgarskiego. Po studiach, nadal związany był  z Uniwersytetem. Mieszkał w Krakowie. Podjął pracę w Wydawnictwie Literackim, jako redaktor działu poezji. Pierwszy tomik poezji pt. "Zielone skrzypce" wydał Zych w 1955 roku. Debiut ten spotkał się z wysoką oceną zarówno czytelników jak i krytyki literackiej. Później wydane zbiorki to: "Wędrująca granica” ( 1961), "Układ serdeczny" (1965), "Pochwała kolibra" (1972), "Wybór wierszy" (1975), "Blizny po świetle" (1978). Jan Zych przekładał poezję i prozę. Autorzy, których utwory tłumaczył, to np.: Aragon, Popa. Alberti, Lorka, Guillcn, Neruda, Gabe, Eluard, Char, Dymitrowa, Marquez, Rulfo. Szczególnie cenił poezję Lorki i Albertiego. W roku 1965 Zych wyjechał do Meksyku, gdzie w ramach przyznanego mu stypendium przez półtora roku studiował na Univcrsidad Nacional Autonoma de Mexico literaturę hiszpańską, iberoamerykańską, a także język hiszpański. Po powrocie do kraju, podjął w swojej ukochanej Alma Mater pracę wykładowcy języka hisz­pańskiego. Ponowny wyjazd do Meksyku (1974) i dalsze studia językowe przyniosły Zychowi tytuł doktora. W tym czasie poznał również swoją przyszłą żonę - Celię Hemandes Esteves, z zawodu psychologa. W 1976 roku poeta wrócił z nią do Polski, rok później pobrali się w Krakowie, gdzie przyszła na świat ich córka - Joanna. Jesienią 1977 roku, wraz z rodziną, wyjechał na stałe do Meksyku. W grudniu 1980 roku urodziła się druga córka - Paulina. Poeta odwiedzał Polskę, ukochany Kraków, Korczynę, swoją matkę i rodzeństwo. Przez pewien czas pracował w Meksyku, jako wykładowca literatury polskiej. Tłumaczył również polską poezję na język hiszpański (Miłosza. Szymborską, Herberta). Zmarł 21 sierpnia 1995 roku.

Podziel się: