AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-57&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

08-05-2020Informacja

Korzystając z najnowszych  rekomendacji Biblioteki Narodowej, równocześnie dbając o bezpieczeństwo czytelników,  skracamy okres kwarantanny dla książek i innych publikacji do 7 dni.

Podziel się: