AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fstyczen-2013-2&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 01/2013

Styczeń 2013

przadki_styczen_2013_1.jpg

W tym miesiacu:

  • Spotkanie opłatkowe
  • Informacja dla rolników
  • Zmiany u emerytów w Korczynie

Ranking najlepszych samorządów Podkarpacia

Zmiany organizacyjne w policji

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Poczet właścicieli Korczyny

Czary - mary

Turysryka górska

Z obrad Rady Gminy

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Korczyna

Uczniowie ZS w Korczynie z wizytą w Hiszpanii

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Węglówce

Zapobiegajmy pożarom

Rzecz o dziadach

Wspominając Klaudię

informator biblioteczny

Piłkarski raport

Z annałów

Z kuchni pani Marysi

Wykazują się kreatywnością

Gimnazjaliści w roli św. Mikołaja

Utrwalone w kadrze

Nagrody dla Tomka

Podziel się: