AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fprzadki-9&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 06/2020

"Prządki"

przadki_06_2020.jpg

W tym miesiacu:

  • 92 tysiące złotych na nowe drogi rolnicze.
  • Koło Gospodyń Wiejskich w nowej, wyremontowanej i wyposażonej siedzibie.
  • Trasy wspinaczkowe w Czarnorzekach - realizujemy ze Stropkovem wspólny projekt.

Prządki 06/2020 do pobrania.

Podziel się: